DEMOLICE

DEMOLICE STAVEB 

Jednotlivé varianty budou popsané níže, jedná se v podstatě o odstranění zdiva a to buď ručně nebo bouracím kladivem, lžící bagru či UDS nebo bagrem s extrémně dlouhým ramenem. Při vyšších budovách připadá v úvahu buď postupné bourání odshora nebo pyrotechnik. Někdy lze bourat z plošiny

   
                                                                                                                                                                                                                      

DEMOLICE STŘECH 

V některých případech složitější průběh demolice. Konstrukce může být propojená s vedlejší sazbou, hrozí spadnutí na vedlejší stavbu. Odstraníme střešní tašky, latě, trámy. Nadrcené vypalované střešní tašky je možné použít k zásypu v místě demolice. V podstatě se jedná o čistý materiál.DEMOLICE BETONOVÝCH PODLAH 

Jedná se o demolice v interiérech, kdy došlo k poškození stávajících podklad provozem (skladováním, výrobou) a ten je potřeba nahradit novým. Použijeme minibagr s kladivem, nakládání dumperem nebo malým čelním nakladačem a odvoz na skládku či k recyklaci.

Disponujeme bagrem s kladivem 1 tn, které používáme právě na masivní betonové konstrukce.
                                                                                                                                                                                                                        

DEMOLICE STODOL 

Jedná se o poměrně jednoduchý druh objektu (žádné sítě, žádná technologie, prostor okolo, často vesnice atd). Kompletní demolici lze provést i do 2 dnů (při zorganizování dopředu). 

DEMOLICE KRAVÍNŮ, TELETNÍKŮ, PRASEČÁKŮ 

Bývalé kravíny se předělávají na skladovací haly nebo výrobní haly. Teletníky a prasečáky již méně (nízké stropy). Jde o vybourání technologií a betonových žlabů. Vybouranou suť můžeme po recyklaci (rozdrcení) použít k zasypání jímek a kanálů k odvodů močůvky. 

DEMOLICE STARÝCH HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV

Bývalé prasečáky, chlívy, maštale na vesnicích ustupují výstavbě nových rodinných domků. Ve stavbách nebývá mnoho technologie (převážně se dojilo ručně s podtlakovým vedením), také odvoz hnoje byl řešen vozíky, zůstávájí snad jen kabely. Nicméně zdi bývají tlusté cca 90 cm a to z různých materiálů, mnohdy nepoužitelných v nové výstavbě (cihly na garáž či plot). Navíc ke stavbě nového RD je potřeba místo, takže všechen původní materiál musí pryč.
                                                                                                                                                                                                                      

DEMOLICE PŘÍČEK 

Jedná se o demolici v interiérech. Většinou v ruční podobě se sbíječkou, pokud je to možné použijeme minibagr s kladivem, ale většinou je to ruční práce například v patrovém obytném domě. Zajistíme stavební povolení či souhlas (pokud je třeba), odvoz stavebního odpadu na skládku či k recyklaci. 

DEMOLICE OMÍTEK 

V podstatě odstranění omítek v interiérech. Vše ručně sbíječkou až na podkladní zdivo. Odvoz odpadu.   
                                                                                                                                                                                                                      

DEMOLICE KONSTRUKCÍ 

Odstraníme kovové konstrukce hal, stožárů, jímek. Práce mohou zahrnovat práce ve výšce na plošině a postupné odstraňování konstrukce autogenem či kotoučovou řezačkou.